Even een stapje terug...

En wel naar het allereerste begin van ponyclub de Reestruitertjes. Terug lezend in de notulen, en dat is best lastig voor deze generatie om het handschrift te kunnen ontcijferen, is de ponyclub opgericht op 4 oktober 1965 ten huize van de heer Daniëls, eigenaar van de Havixhorst. Evenals Viribus Unitis werd de ponyclub opgericht op de Havixhorst. Er werd begonnen met een contributie van 25 cent per week en pas tijdens een volgende vergadering werd het bestuur het eens over de naam. Een leuk detail is dat de notulen van jaarvergaderingen vaak op rijm geschreven werden.

In de jaren die volgenden, hebben er vele wedstrijden en andere activiteiten plaatsgevonden. De leden waren actief op vele wedstrijden en kampioenschappen met vaak mooie resultaten.
In de jaren die volgenden, hebben er vele wedstrijden en andere activiteiten plaatsgevonden. De leden waren actief op vele wedstrijden en kampioenschappen met vaak mooie resultaten.
Maar ook bij evenementen als het IJhorsterfeest reden de leden mee in de optochten.
Vele namen van oud-leden uit de geschiedenis van de club zijn terug te vinden in de bewaard gebleven notulen en knipsels.

Vroeger werden de wedstrijden vaak afgesloten met een parade. Iedereen in clubtenue op de pony, de vaandeldrager voorop!

Anno nu zijn er kinderen of zelfs kleinkinderen van deze oud-leden lid van ponyclub de Reestruiters.